Εισαγωγικό Σημείωμα

Η παρούσα πλατφόρμα αποτελεί ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στο διαδίκτυο  του Βιωματικού Μουσείου, που υλοποίησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Ιερά Μονή Πεντέλης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Βασικός στόχος και όραμα της ΙΑΑ αποτελεί η δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών και μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας η  ανάδειξη του  εκκλησιαστικού πολιτιστικού θησαυρού ο οποίος αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ζωής της χώρας.

Δημοφιλείς ενότητες

Θεωρία Βυζαντινής Μουσικής

Ιστορική πορεία αγιογραφίας

Σημασιολογία Ναού

Διαρκής Ιερά Σύνοδος