Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας.

Συνοδικές Υπηρεσίες.

α) Α΄Γραμματέας – Πρακτικογράφος· Αρχιμ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος (τηλ.210-7272205).

β) Β΄Γραμματέας – Πρακτικογράφος· Αρχιμ. Γεώργιος Ρέμπελος (τηλ.210-7272206).

γ) Γραμματείς του Αρχιγραμματέα· Αρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης (τηλ.210-7272207 και 208), Αρχιμ. Αμφιλόχιος Ρουσάκης (τηλ.210-7272281).

δ) Γραφείο Εκκλ. Τάξεως και Εκκλ. Εθιμοτυπίας· Αρχιμ. Πατρίκιος Καλεώδης (τηλ.210-7272272), Αρχιμ. Αλέξιος Μπουρλής (τηλ.210-7272217).

ε) Δ/νση Προσωπικού· Αρχιμ. Χερουβείμ Βελέτζας (τηλ.210-7272219)

ς) Γραφείο Συντονισμού Υποθέσεων· Αρχιμ. Νεκτάριος Παρασκευάκος (τηλ.210-7272218), Αρχιμ. Γεράσιμος Καραμολέγκος (τηλ.210-7272232).

ζ) Γραφείο Κωδικών· Αρχιμ. Αλέξιος Μπουρλής (τηλ.210-7272217). Γραμματέας Κωδικογράφος· Αρχιμ. Ιερόθεος Καλογερόπουλος.

η) Γραφείο Αρχείου· Αρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος (τηλ.210-7272212-214-215).

θ) Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραιώσεως· Αρχιμ. Αθηναγόρας Σουπουρτζής, Πρωτ. Δημήτριος Κουντούρης (τηλ.210-7272281, fax:210-7272280).

ι) Νομική Υπηρεσία: Ειδικός Νομικός Σύμβουλος· κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου (τηλ.210-7272279,6936.171.504, fax 210-7272227), Δικηγόρος· Αικατερίνη Καραμπίνη (τηλ.210-7272952).

ια) Γραφείο Επικυρώσεων· Αρχιμ. Βαρθολομαίος Αντωνίου – Τριανταφυλλίδης (τηλ.210-7272213), Αρχιμ. Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος (τηλ.210-7272212) και Αρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης (τηλ.210-7272213).

ιβ) Γραφείο Τύπου· κ. Γεώργιος Βασιλείου (τηλ.210-7272239, fax 210-7272231), κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, κ. Μαρία Χατζηπροκοπίου (τηλ. 210-7272235), κ. Μαρία Πάλλη (τηλ.210-7272235) και κ. Χρήστος Μπόνης.

ιγ) Συνεργάτες Σ.Ε Αρχιγραμματείας: κ. Ευαγγελία Χατζηφώτη (τηλ.210-7272234), κ. Γεώργιος Αιγινίτης, (τηλ.210-7272261), κ. Γεώργιος Κουλούρης (τηλ.210-7272313).

ιδ) Γραφείο Η/Υ· κ. Ιωάννης Τσούνης (τηλ.210-7272221), κ. Ευάγγελος Πάσσαρης (τηλ.210-7272222), κ. Γεώργιος Στολίγκας (τηλ.210-7272223) και δίς Ευγενία Μπίλια.

ιε) Γραφείο Φωτοτυπικών Μηχανημάτων· κ. Βασίλειος Σώρρας, κ. Γεώργιος Σώρρας (τηλ.210-7272225)

ις) Οδηγός· κ. Αντώνιος Πέτρου.

ιζ) Ευτρεπίστριες· κυρίες Αλεξάνδρα Λυμαράκη και Αντωνία Καρποντίνη (τηλ.210-7272226)

ιη) Θυρωροί· κ. Παναγιώτης Μπαζιώτης, κ. Γεώργιος Θεμελής (τηλ.210-7272230).