Ήταν άρωμα που τοποθετούσαν στους νεκρούς, για να μυρίζουν όμορφα, πράγμα που συμβόλιζε πως ο Χριστός θα υπέφερε και θα πέθαινε. Προσφέρθηκε από τους μάγους ως σύμβολο της Θυσίας του για χάρη των ανθρώπων.