Περιέχει τους εκατό πενήντα ψαλμούς του Δαυΐδ και άλλων συγγραφέων. Είναι διηρημένοι σε δεκαοκτώ καθίσματα που διαβάζωνται κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος στις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου. Ορισμένοι ψαλμοί λέγονται και σε άλλες ακολουθίες όπως Ώρες, Απόδειπνο,Μεσονυκτικό κ.α.