Αποκαλείτε Ωρολόγιο γιατί περιλαμβάνει τις ακολουθίες των λεγομένων ωρών Α’, Γ’, ΣΤ’και Θ’. Περιέχει και τις ακολουθίες του Εσπερινού, του Μεσονυκτικού, του Όρθρου, των Τυπικών, του Αποδείπνου, του Ακαθίστου Ύμνου, των Παρακλήσεων και της Θείας Μεταλήψεως. Επίσης περιλαμβάνει μηναία στα οποία μνημονεύονται οι καθ’ημέραν Άγιοι, συνοπτική βιογραφία τους, τα απολυτίκια και τα κοντάκια τους, καθώς και των κινητών και ακινήτων εορτών.