Τα Μηναία είναι δώδεκα στον αριθμό, όσοι και οι μήνες του έτους, γι’αυτό και έχουν αυτή την ονομασία. Περιέχουν τις ακολουθίες των Αγίων της κάθε ημέρας, Εσπερινού και Όρθρου με υποδείξεις και για σημεία της Θείας Λειτουργίας. Το περιεχόμενο των τροπαρίων περιγράφει τους αγώνες των Αγίων, τα χαρίσματά τους, τον τρόπο και το μέσον τις κατά Θεόν τελέιωσεώς τους.