Περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού, Μεσονυκτικού και του Όρθρου των οκτώ ήχων, αναστάσιμες τις Κυριακές, νεκρώσιμες τα Σάββατα, εορταστικές τις καθημερινές. Την Δευτέρα αναφέρεται στους Αγγέλους, την Τρίτη στον Τίμιο Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Υπεραγία Θεοτόκο και  τον Τίμιο Σταυρό, την Πέμπτη στον Άγιο Νικόλαο και την Παρασκευή ξανά στην Υπεραγία Θεοτόκο και τον Τίμιο Σταυρό. Οι ήχοι είναι οκτώ( Α’-Β’-Γ’-Δ’ και πλ.Α’-πλ.Β’-Βαρύς-πλ.Δ΄) και εναλλάσονται κατά σειρά όλο το έτος, κάθε Σάββατο.