Ήταν βιβλίο που περιελάμβανε τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου των κινητών εορτών απο του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Ονομάστηκε Τριώδιο απο το σύστημα των τριών ωδών που ψαλλόταν την Μεγάλη Εβδομάδα. Αργότερα διαιρέθηκε στο αποκαλούμενο Κατανυκτικό Τριώδιο που λήγει το Μεγάλο Σάββατο και το Τριώδιο των Ρόδων ή Πεντηκοστάριο που αρχίζει απο την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων.