Το Βάπτισμα είναι το πρώτο από τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας και είναι υποχεωτικό για όλους τους Χριστιανόυς. Ο υποψήφιος βαπτιζόμενος με τριπλή κατάδυση και ανάδυση στην κολυμβήθρα, μέσα σε αγιασμένο ύδωρ και στο όνομα της Αγίας Τριάδος απο την μία απελευθερώνεται απο το προπατορικό αμάρτημα και απο την άλλη γίνεται και επίσημα μέλος της Εκκλησίας.