Κατά την διάρκεια της Κατηχήσεως και του Βαπτίσματος δίνεται σε κάθε υποψήφιο Χριστιανό το όνομά του. Πριν καθιερωθεί ο νηπιοβαπτισμός όπου βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία ακολουθούσε συνήθως και η αλλαγή του ονόματός του. Το όνομα που δίνετε στον υποψήφιο οφείλει να υπενθυμίζει κάποιο γεγονός της ζωής του Κυρίου ή να είναι όνομα ενός Αγίου.