Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Γενικά

Η Ιερά Σύνοδος είναι το ανώτατο εκκλησιαστικό...

Συγκρότηση της Διαρκούς...

Η διαρκής Ιερά Σύνοδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου (2014 – 2015)

Συνοδικές Επιτροπές (Σ.Ε.)

Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας.Συνοδικές Υπηρεσίες.

Συνοδικές Επιτροπές (Σ.Ε.) (2)

Εκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια.

Συνοδικές Επιτροπές (Σ.Ε.) (3)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ανώνυμος Εταιρία Της...

Αξιοποίηση Ακινήτων και Διαχείριση Χώρων