Σημασιολογία Ναού

Γενικά

Ο ναός επιτελεί ένα σημαντικότατο ρόλο...

Σημασιολογία του τρούλου

Ο τρούλος συμβολίζει τον ουρανό και...

Σημασιολογία του Άγιου Βήματος

Το άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο,...

Σημασιολογία δαπέδου

Η γη συμβολίζεται δια του δαπέδου του...

Ως κέντρο της ενοριακής ζωής

Ο ορθόδοξος ναός αποτελεί το κέντρο...