Περιγραφή του ορθόδοξου ναού

Ο χριστιανικός ναός

Ο χριστιανικός ναός παραμένει, ως προς...

Το ιερό Βήμα

Το ιερό Βήμα καταλαμβάνει το ανατολικό...

Το ιερό Βήμα (Αγία Τράπεζα)

Η αγία Τράπεζα συμβολίζει τον ζωοδόχο...

Το ιερό Βήμα (Ιερά Πρόθεση)

Στη βορειοανατολική πλευρά του ιερού...

Ο κυρίως ναός

Ο κυρίως ναός καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη...

Ο νάρθηκας ή πρόναος

Το τρίτο μέρος του ναού, που βρίσκεται...