Τα Λειτουργικά Βιβλία

Το Ιερό Ευαγγέλιο

Το Ιερό Ευαγγέλιο περιέχει περικοπές...

Ο Απόστολος

Περιέχει περικοπές απο τις πράξεις και...

Το Ψαλτήριο

Περιέχει τους εκατό πενήντα ψαλμούς του Δαυΐδ και άλλων συγγραφέων.

Το Μέγα Ευχολόγιο

Αποτελεί βοήθημα για τον Ιερέα καθώς...

Το Ωρολόγιο

Αποκαλείτε Ωρολόγιο γιατί περιλαμβάνει...

Τα Μηναία

Τα Μηναία είναι δώδεκα στον αριθμό,...

Η Παρακλητική ή Οκτάηχος

Περιέχει τις ακολουθίες του Εσπερινού,...

Το Τριώδιο

Ήταν βιβλίο που περιελάμβανε τις ακολουθίες...