Τα Ιερά Σκεύη

Το Άγιο Ποτήριο

Ένα απο τα αρχαιότερα και ιερώτερα σκεύη...

Το Δισκάριο

Το δισκάριο είναι και αυτό ένα από τα...

Η Λόγχη

Η λόγχη έχει σχήμα τριγωνικό, με λεπτές...

Ο Αστερίσκος

Ο Αστερίσκος κατασκευάζεται απο δύο...

Το Ζέον

Με την λέξη “Ζέον”, δύο πράγματα εννοούνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία:

Η Λαβίδα

Η λαβίδα κατασκευάζεται από διάφορα...

Ο Σπόγγος

Ο Σπόγγος ή αλλιώς Μούσα, είναι ένα...

Το Αρτοφόριο

Είναι ένα μεταλλικό Σκεύος τοποθετημένο...