Τα Ιερά Άμφια

Τα Άμφια της Αγίας Τράπεζας

Η Αγία Τράπεζα είναι το ιερώτερο σημείο...

Το Στιχάριο

Είναι μακρύς χιτώνας, άμφιο κοινό και...

Το Οράριο

Είναι μακρόστενη ταινία υφάσματος και...

Τα επιμάνικα

Είναι κοινά και για τους τρείς βαθμούς...

Το Επιτραχήλιον

Είναι στενόμακρο άμφιο που στηρίζεται...

Η Ζώνη

Είναι κομμάτι υφάσματος το οποίο μπαίνει...

Το Φελώνιο

Το φελώνιο ή φελόνι, είναι ένδυμα εξωτερικό,...

Το Επιγονάτιο

Το Επιγονάτιο, έχει ρομβοειδές σχήμα...