Χρίσμα

Ιστορική αναδρομή

Η μετάδοση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος...

Η σημασία του Μυστηρίου

Είναι το Ιερό Μυστήριο κατά το οποίο...

Η τέλεση

Κατά την διάρκεια της τελέσεως του βαπτίσματος...