Ιερωσύνη

Γενικά

Η τέλεση του Μυστηρίου της Ιερωσύνης από τον Κύριο είχε ως σκοπό

Βαθμοί της Ιερωσύνης

Το Μυστήριο αυτό αποτελεί Θεοσύστατη...

Έγγαμος και Άγαμος κλήρος

Οι ορθόδοξοι ιερείς χωρίζονται σε δύο...

Χειροτονία

Η λέξη χειροτονία σημαίνει "ανάταση...