Γάμος

Ιστορική αναδρομή

Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει...

Θεολογία του Μυστηρίου

Ο Γάμος είναι δεσμός φύσει αδιάλυτος,...

Η σημασία του Μυστηρίου

Γάμος αποκαλείται το Μυστήριο της Ορθόδοξης...

Η τέλεση

Η ακολουθία του γάμου στην αρχαία παράδοση...