Ευχέλαιο

Ιστορική αναδρομή

Το μυστήριο του ευχελαίου κατά την ιστορική...

Θεολογία του Μυστηρίου

Πάντοτε ο Ιησούς Χριστός δίδασκε πως...

Η σημασία του Μυστηρίου

Το ευχέλαιο είναι το μυστήριο που παρέχει...

Τέλεση και προϋποθέσεις

Το Μυστήριο του Ευχελαίου τελείται με...