Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής

Περίοδος Α': από τους...

Η ιστορία διηγείται ότι πριν την ίδρυση...

Περίοδος Β':από τον...

Στην Εκκλησία μέχρι το Δ' μ.Χ. αιώνα έψαλλε όλος ο λαός, αλλά...

Περίοδος Γ': Η εκκλησιαστική...

Ο κυριότερος υμνογράφος και μουσικός της...

Περίοδος Δ': από τον...

Ο ονομαστότατος μελοποιός των βυζαντινών χρόνων, η...

Περίοδος Ε΄: από την...

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης επηρέασε...

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ': από τον...

Ο Πέτρος o Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο.....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ':από τους...

Το 1814 oι τρεις μουσικοί, ....