Άγιος Ιερόθεος

Άγιος Ιερόθεος λίγα λόγια...

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος...

Απολυτίκιο Ήχος δ’.

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν...