Οσιομάρτυς Φιλοθέη η Αθηναία

Οσιομάρτυς Φιλοθέη λίγα λόγια...

Η Οσιομάρτυς Φιλοθέη η Αθηναία γεννήθηκε...

Απολυτίκιο Ήχος δ’.

Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή,...