Άγιος Νικόλαος Πλανάς

Άγιος Νικόλαος Πλανάς...

Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς γεννήθηκε στην...

Απολυτίκιο Ήχος α’.

Τᾶς τοῦ πλάνου παγίδας ἐκφυγῶν, ἱερώτατε,...