Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε'

Πατριάρχης Γρηγόριος...

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε' γεννήθηκε...

Απολυτίκιο Ήχος α’.

Δημητσάνης τὸν γόνον βυζαντίου τὸν πρόεδρον, καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης,