Μάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς

Μάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς...

Ο Μάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ήταν νεαρός...

Απολυτίκιο Ήχος α’.

Τοῦ δολίου πατήσας εὐθαρσῶς τὰ φρυάγματα...