Ιστορική πορεία αγιογραφίας

Εισαγωγή

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι...

Οι πρώτοι αιώνες μέχρι...

Η πρωτοχριστιανική (μέχρι τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου).

Οι πρώτοι αιώνες μέχρι...

Η παλαιοχριστιανική 320-720 μ.Χ. (μέχρι την εικονομαχία).

Οι χρόνοι της Εικονομαχίας...

Στους χρόνους της Εικονομαχίας η καταδίκη...

Οι χρόνοι των Μακεδόνων...

Στην περίοδο των Μακεδόνων και Κομνηνών...

Παλαιολόγεια Αναγέννηση...

Η εποχή των Παλαιολόγων θεωρείται ο...

18ος – Σήμερα

Τον 18ο και 19ο αιώνα άνθισε η λαϊκή...