Επιλέξτε ενότητα:

Ποιο άκρο του Ναού καταλαμβάνει το Ιερό Βήμα;

Τι συμβολίζει το δάπεδο του Ναού;

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι έργο του:

Ποιο από τα παρακάτω είναι το μοναδικό Ιερό Κειμήλιο που σχετίζεται με τον επίγειο βίο της Θεοτόκου;

Ποια από τα παρακάτω αποτελούν Λειτουργικά Βιβλία;

Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν Ιερά Σκεύη;

Πώς αλλιώς αποκαλείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας;

Ποια από τα παρακάτω αποτελούν Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας;

Η Βυζαντινή μουσική είναι η εξέλιξη και καλλιέργεια της:

Ποιες είναι οι σημαντικές τομές στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στην εξέλιξη της τέχνης της:

Πότε γεννήθηκε η Αγία Φιλοθέη;

Ο Γρηγόριος ο Ε’ πόσες φορές διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης;

Ποιος από τους παρακάτω θεωρείται κορυφαίος Αγιογράφος του 16ου αιώνα και κυριότερος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής;

Πότε χρονολογείται η Παλαιολόγεια Αναγέννηση ή Υστεροβυζαντινή περίοδος;

Ποιο είναι το Ανώτατο Εκκλησιαστικό όργανο διοίκησης για τις αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες;

Πόσες είναι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες που αποτελούν την διοίκηση της συνόλου Ορθόδοξης Εκκλησίας;


Αποτελέσματα