Η Μονή του Οσίου Λουκά

Βιωματικό σενάριο σχετικά με τον Όσιο Λουκά όπου γίνεται ιστορική αναδρομή για την Μονή, την ζωή και το έργο του.
 Τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα

Βιωματικό σενάριο σχετικά με την ζωή, την πορεία και το έργο του Αποστόλου Παύλου.
 

Ορθοδοξία

Βιωματικό σενάριο γύρω από την Ορθοδοξία. Οι ενότητες που αναπτύσσονται είναι η Αρχιτεκτονική των Ναών αλλά και η Εικονογραφία.